DOPRAVA

 
 
 

Doprava tovaru

Dopravu tovaru na dodaciu adresu objednávateľa zabezbečuje prevádzkovateľ inernetového obchodu CORNiCO.sk eShop vlastnými autami a zmluvnými partnermi.

Doprava tovaru po Slovensku: (len cez pracovné dni)
- výška prepravného je počítaná z hmotnosti tovaru a hodnoty nákupu tovaru s DPH a je uvedená v objednávkovom formulári
- výška prepravného pri objednávke nad 840,00 EUR s DPH je zadarmo (hodnota tovaru počítaná z cien uvedených v eShope)

Doprava tovaru pre Bratislavu, Senec, Pezinok, a okolie: (len cez pracovné dni)
- výška prepravného pri objednávke do 50,00 EUR s DPH je 12,00 EUR s DPH a je uvedená v objednávkovom formulári
- výška prepravného pri objednávke nad 50, 00 EUR s DPH je zadarmo

DOČASNE JE MOŽNÁ LEN PREPRAVA KURIÉRSKOU SLUŽBOU A PLATBA BANKOVOU KARTOU KURIEROVI

Aktuálny zoznam zmluvných partnerov pre zabezpečenie dopravy, ktorým sú poskytované Vaše osobné údaje, ako tretím stranám, za účelom doručenia tovaru na dodaciu adresu je nasledujúci:
- GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o. so sídlom Lieskovská cesta 13, 962 21 Lieskovec, IČO 36 624 942, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka č.: 9084/S.
- SCHENKER s.r.o., so sídlom Kopčianska 94, 851 01 Bratislava, IČO 31327222, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel Sro, Vložka č. 3041/B.
- Slovenská pošta  so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO 36 631 124, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sa, Vložka č. 803/S.

Teritórium dodania:
Objednávky realizované cez náš CORNiCO.sk eShop dodávame automaticky len po území Slovenskej republiky. Systém v našom CORNiCO.sk eShope je nastavený podľa podmienok našich zmluvných partnerov (termíny dodania, spôsoby dodania, spôsoby platby za tovar atď.) pre územie Slovenskej republiky.

Objednávky s miestom dodania mimo Slovenskej republiky, budú vybavené individálne po dohode s objednávateľom o spôsobe, čase dodania a zaplatenia za objednaný tovar.

Tieto podmienky a ceny nadobúdajú platnosť a účinnosť od 01.05.2018 a plne nahrádzajú predchádzajúce podmienky a ceny. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť podmienky a ceny aj bez predchádzajúceho upozornenia.