SERVIS ZARIADENí

 
 
 

Technický servis strojov a zariadení

Servis strojov a zariadení zabezpečuje prevádzkovateľ vlastnými zamestnancami vo svojom servisnom stredisku v sidle sirmy CORNiCO Company, s.r.o. Senec

Ceny za servis strojov a zariadení:
Servisné práce v sídle CORNiCO Senec: 24,00 EUR / hod. s DPH
Servisné práce v sídle CORNiCO Senec Expres do 24 hod: 36,00 EUR / hod. s DPH
Servisné práce výjazd po Slovensku: 36,00 EUR / hod. s DPH
Servisné práce výjazd po Slovensku Expres do 24 hod: 54,00 EUR / hod. s DPH
Cestovne na servis - cesta TAM: 0,85 EUR / 1 km s DPH

Tieto ceny nadobúdajú platnosť a účinnosť od 01.05.2018 a plne nahrádzajú predchádzajúce ceny. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť ceny aj bez predchádzajúceho upozornenia.