PODMIENKY PRENáJMU

 
 
 

Základné podmienky prenájmu

1. Podpis zmluvy o prenájme

- pri preberaní stroja alebo zariadenia je podpisovaná Zmluva o prenájme (výpôžičke). 

2. Zaplatenie kaucie

- pri preberaní stroja alebo zariadenia je platená vratná kaucia v hotovosti (výška kaucie je uvedená pri jednotlivých strojoch a zariadeniach), vracia sa po bezproblémovom ukončení prenájmu na účet, alebo v hotovosti. 

3. Zaplatenie nájmu (podľa druhu prenájmu)

- pri 3 dňovom prenájme (víkendový) - zaplatiť pri preberaní zariadenia prenájom vopred a ak sa prenájom predĺži tak potom doplatiť za každý ďaľší prenajatý deň nad 3 dni pri odovzdaní zariadenia
- pri mesačnom prenájme so surovinami (30 za sebou idúcich kalendárnych dní) - zaplatiť pri preberaní zariadenia a prevziať povinný mesačný balík surovín vopred a ak sa prenájom predĺži tak potom doplatiť za každý aj začatý mesiac prenájmu ďaľší mesačný balík (počas prenájmu má zákazník povinnosť odoberať suroviny na výrobu alebo prevádzku zariadenia výhradne od prenajímateľa v stanovených minimálnych mesačných odberoch a v stanovených cenách, pri tomto prenájme je mesačný prenájom zakalkulovaný v cene surovín)
- pri mesačnom prenájme bez surovín (30 za sebou idúcich kalendárnych dní) - zaplatiť pri preberaní zariadenia mesačný prenájom vopred a ak sa prenájom predĺži tak potom doplatiť za každý aj začatý mesiac prenájmu pri odovzdaní zariadenia

Doprava strojov a zariadení na prenájom po Slovensku: (po dohode, len cez pracovné dni)
- výška prepravného pri dovoze na miesto prenájmu (po prvé dvere) je 0,85 EUR / 1 km s DPH
- výška prepravného pri odvoze z miesta prenájmu (od prvých dverí) je 0,85 EUR / 1 km s DPH

Doprava strojov a zariadení na prenájom pre Bratislavu, Senec, Pezinok, a okolie: (len cez pracovné dni)
- výška prepravného pri dovoze na miesto prenájmu (po prvé dvere) je 12,- EUR s DPH
- výška prepravného pri odvoze z miesta prenájmu (od prvých dverí) je 12,- EUR s DPH

Čistenie strojov, zariadení a inventáru a pranie textílie:
- výška čistenia je 24,- EUR s DPH / hod. / ks (účtuje sa po ukončení prenájmu, ak je potrebné)
- výška prania je 3,- EUR s DPH / ks (účtuje sa vždy pri zapožičaní spolu s nájmom)

Spôsoby a podmienky rezervácie a jej zrušenie:
- tvorba rezervácie minimálne 3 pracovné dni pred začatím nájmu
- spôsob rezervácie, mailom, alebo vytvorením internetovej objednávky na eShope CORNiCO.sk
- následne potvrdenie rezervácie zamestnancom firmy CORNiCO Company, s.r.o.
- zrušenie potvrdenej rezervácie zo strany zákazníka - mailom
- v prípade nevyzdvihnutia / neprebratia rezervovaných zariadení do nájmu bez informácie o zrušení prenájmu a rezervácie, si pri daľšom záujme o rezerváciu na prenájom vyhradzujeme právo, zariadenia nerezervovať

Tieto podmienky a ceny nadobúdajú platnosť a účinnosť od 01.05.2018 a plne nahrádzajú predchádzajúce podmienky a ceny. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť podmienky a ceny aj bez predchádzajúceho upozornenia.

Celý článok...